Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2024

24/01/2024

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc năm 2024


Thông báo tuyển dụng

08/11/2023

Thông báo tuyển dụng


Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023

18/10/2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023


Thư ngõ tuyển dụng

19/07/2023

Thư ngõ tuyển dụng


Thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

19/04/2023

Thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản


Thông báo tuyển thực tập sinh chăm sóc người cao tuổi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản

06/02/2023

Thông báo tuyển thực tập sinh chăm sóc người cao tuổi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản


Thông báo về việc tuyển dụng lao động

30/12/2022

Thông báo về việc tuyển dụng lao động


Thông báo về việc tuyển dụng vị trí Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm

10/11/2022

Thông báo về việc tuyển dụng vị trí Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm


Thông báo về việc tuyển dụng vị trí Điều dưỡng

02/11/2022

Thông báo về việc tuyển dụng vị trí Điều dưỡng


Thông báo tuyển Thực tập sinh Điều dưỡng đi thực tập tại Nhật Bản

24/10/2022

Thông báo tuyển Thực tập sinh Điều dưỡng đi thực tập tại Nhật Bản