• education
 • Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp
 • Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp
 • Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp
 • Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp

THÀNH TỰU NHÀ TRƯỜNG

HUÂN CHƯƠNG

SINH VIÊN QUỐC TẾ

NGÀNH ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, TCCN hệ chính quy đợt 2 năm 2017
Trường CĐYT Đồng Tháp
8/3/2017 6:12:45 PM
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, TCCN hệ chính quy đợt 2 năm 2017
Thông báo mở các lớp đào tạo ngắn hạn năm 2017
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
5/31/2017 2:39:57 PM
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2017
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
4/28/2017 1:50:37 PM

CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020 - TẦM NHÌN 2025

Trở thành Trường Cao đẳng Y tế đào tạo có chất lượng trong khu vực và tầm nhìn ASEAN. Đến 2020 phấn đấu trở thành Trường Đại học Kỹ thuật Y học hàng đầu khu vực...!

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

PHÒNG / KHOA / BỘ MÔN / TRUNG TÂM

0

PHÒNG

 • PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • PHÒNG THÔNG TIN - KHẢO THÍ

 • PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH QT

 • PHÒNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ KHOA HỌC

 • PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TTGD

0

KHOA/BỘ MÔN

 • KHOA Y

 • KHOA DƯỢC

 • KHOA XÉT NGHIỆM

 • KHOA CƠ BẢN CƠ SỞ - YTCC

 • KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

0

TRUNG TÂM

 • TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

 • TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 •  

 •  

 •  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

TIN TỨC SỰ KIỆN

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2017
Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2017
Trường CĐYT Đồng Tháp
8/11/2017 5:58:40 PM
...
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế với Campuchia
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế với Campuchia
Thanh Thủy - Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp
7/18/2017 5:11:45 PM
...