Chiến lược phát triển

20/04/2023

Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành nghề nghiệp, chuyển mạnh đào tạo gắn kết với việc làm và tạo việc làm bền vững đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Thực hiện tốt dự án ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. Từng bước đầu tư theo các tiêu chí của Trường chất lượng cao chuyên ngành y tế, thuộc nhóm đầu tư các trường cao đẳng y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận chuẩn Asean thuộc mạng lưới hạ lưu sông Mê Kông. Tăng cường quản trị Nhà trường, tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao trình độ nhà giáo. Xây dựng nền tảng cơ bản cho việc xây dựng đề án nâng cấp lên Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược vào năm 2030 và tầm nhìn 2050 là Trường Đại học sức khỏe đạt chuẩn Asean.

Xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự chủ; cải tiến môi trường giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực y dược chất lượng cao trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đáp ứng nhu cầu nhân lực y dược trong tỉnh Đồng Tháp, các tỉnh giáp biên giới Vương quốc Campuchia và khu vực hạ lưu sông Mê Kông; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chăm sóc sức khỏe, sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, y tế cơ sở, chăm sóc người cao tuổi, du lịch nghĩ dưỡng.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-CĐYT ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp)