Sứ mệnh - Tầm nhìn - Mục tiêu chiến lược

16/11/2023

1. Sứ mạng

Xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự chủ; cải tiến môi trường giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực y dược chất lượng cao trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đáp ứng nhu cầu nhân lực y dược trong tỉnh Đồng Tháp, các tỉnh giáp biên giới Vương quốc Campuchia và khu vực hạ lưu sông Mê Kông; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chăm sóc sức khỏe, sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, y tế cơ sở, chăm sóc người cao tuổi, du lịch nghỉ dưỡng.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2025, đào tạo ngành Điều dưỡng đạt chuẩn ASEAN; ngành Dược đạt chuẩn quốc gia, Trường Cao đẳng chất lượng cao trong nhóm đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thuộc hệ thống Hạ lưu sông Cửu Long (LMB-PHEIN).
Đến năm 2030, là Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược phụ trách khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giáp với Vương quốc Campuchia.
Đến năm 2050, là Trường Đại học Sức khoẻ đạt chuẩn ASEAN và tầm nhìn Châu Á.

3. Giá trị cốt lõi

“Tự chủ - Trách nhiệm - Hội nhập - Phát triển”.

4. Triết lý giáo dục

Phát huy tối ưu môi trường dạy và học, lấy người học làm trung tâm, đào tạo cán bộ y dược toàn diện, có đức, có tài, có trách nhiệm, sẵn sàng thích ứng và hội nhập.

5. Mục tiêu chiến lược
5.1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành nghề nghiệp, chuyển mạnh đào tạo gắn kết với việc làm và tạo việc làm bền vững đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Thực hiện tốt dự án Ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. Từng bước đầu tư theo các tiêu chí của Trường chất lượng cao chuyên ngành Y tế, thuộc nhóm đầu các trường cao đẳng y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp  cận chuẩn ASEAN thuộc mạng lưới hạ lưu sông Mê Kông. Tăng cường quản trị nhà trường, tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao trình độ nhà giáo. Xây dựng nền tảng cơ bản cho việc xây dựng đề án nâng cấp lên Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược vào năm 2030 và tầm nhìn 2050 là Trường Đại học Sức khoẻ đạt chuẩn ASEAN.

5.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 2030  và tầm nhìn đến năm 2050

1. Triển khai thực hiện và hoàn thành dự án Ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo: Thiết bị dạy/ học; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Phát triển các dịch vụ gắn với đào tạo và tạo nguồn tài chính. Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2025 và tầm nhìn 2050.
2. Từng bước đầu tư các điều kiện theo tiêu chí của Trường chất lượng cao chuyên ngành Y tế  để đến năm 2025, đào tạo ngành Điều dưỡng đạt chuẩn ASEAN; ngành Dược đạt chuẩn quốc gia, Trường Cao đẳng chất lượng cao trong nhóm đầu các trường cao đẳng y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long , tiếp cận chuẩn ASEAN thuộc hệ thống Hạ lưu sông Cửu Long (LMB-PHEIN).
3. Thực hiện các cam kết hợp tác và mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước thuộc lãnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và tư vấn, hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, dạy/ học và triển khai  mô hình nhà trường - doanh nghiệp - việc làm.
5. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần rèn luyện xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ quản lý giáo dục, rèn luyện đạo đức nhà giáo, Y đức, Y nghiệp; gắn bó, đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
6. Đến năm 2030, xây dựng và phát triển thành Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược phụ trách khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có biên giới giáp với Vương quốc Campuchia.
7. Đến năm 2050, xây dựng và phát triển thành Trường Đại học Sức khỏe đạt chuẩn ASEAN.