Thông báo tuyển sinh các lớp năm 2024

05/02/2024

Thông báo tuyển sinh các lớp năm 2024


Thông báo chiêu sinh lớp chăm sóc sắc đẹp năm 2024

15/01/2024

Thông báo chiêu sinh lớp chăm sóc sắc đẹp năm 2024


Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục năm 2024

05/01/2024

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục năm 2024


Thông báo chiêu sinh đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược Đợt 1 năm 2024

19/12/2023

Thông báo chiêu sinh đào tạo, câoj nhật kiến thức chuyên môn về Dược Đợt 1 năm 2024


Thông báo chiêu sinh đào tạo, cập nhật kiền thức chuyên môn về Dược - Đợt 4 năm 2023

13/09/2023

Thông báo chiêu sinh đào tạo, cập nhật kiền thức chuyên môn về Dược - Đợt 4 năm 2023


Thông báo chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2023

12/09/2023

Thông báo chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2023


Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2023 (Đợt 3)

06/09/2023

Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2023 (Đợt 3)


Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2023 (Đợt 2)

14/08/2023

Danh sách thí sinh đăng kí trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2023 (Đợt 2)


Thông báo tuyển sinh đợt 3 năm 2023

10/08/2023

Thông báo tuyển sinh đợt 3 năm 2023


Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2023

28/07/2023

Thông báo tuyển sinh đợt 2