Thông báo chiêu sinh đào tạo, cập nhật kiền thức chuyên môn về Dược - Đợt 4 năm 2023

14/09/2023

Thông báo chiêu sinh đào tạo, cập nhật kiền thức chuyên môn về Dược - Đợt 4 năm 2023


Thông báo chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2023

12/09/2023

Thông báo chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2023


Thông báo tuyển sinh đợt 3 năm 2023

10/08/2023

Thông báo tuyển sinh đợt 3 năm 2023


Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2023

28/07/2023

Thông báo tuyển sinh đợt 2


Thông báo chiêu sinh đào tạo, cập nhật kiền thức chuyên môn về Dược - Đợt 3 năm 2023

08/06/2023

Thông báo chiêu sinh đào tạo, cập nhật kiền thức chuyên môn về Dược - Đợt 3 năm 2023


Thông báo tuyển sinh ngành Dược trình độ Cao đẳng năm 2023

25/05/2023

Thông báo tuyển sinh ngành Dược trình độ Cao đẳng năm 2023


Thông báo tuyển sinh các lớp năm 2023

24/05/2023

Thông báo tuyển sinh các lớp năm 2023


Thông báo chiêu sinh các lớp tập huấn " An toàn Y tế " năm 2023

27/04/2023

Thông báo chiêu sinh các lớp tập huấn " An toàn Y tế " năm 2023


Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục năm 2023

14/04/2023

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục năm 2023


Thông báo chiêu sinh đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược - Đợt 2 năm 2023

14/04/2023

Thông báo chiêu sinh đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược - Đợt 2 năm 2023