Thông tin gói thầu mua vật tư vệ sinh T8/2024 - T12/2024

22/07/2024

Thông tin gói thầu mua vật tư vệ sinh T8/2024 - T12/2024


Thông tin Gói Thuê dịch vụ vệ sinh từ 15/8/2024 - 15/08/2025

01/07/2024

Thông tin Gói Thuê dịch vụ vệ sinh từ 15/8/2024 - 15/08/2025


Quyết định phê duyệt kết quả trúng giá gói thầu cung cấp Văn phòng phầm T7/2024 - T12/2024

25/06/2024

Quyết định phê duyệt kết quả trúng giá gói thầu cung cấp Văn phòng phầm T7/2024 - T12/2024


Thông tin gói thầu mua sắm hóa chất, dược liệu, dụng cụ chuyên môn, vật tư y tế

25/06/2024

Thông tin gói thầu mua sắm hóa chất, dược liệu, dụng cụ chuyên môn, vật tư y tế


Thông tin gói thầu mua sắm thuốc Tân dược

25/06/2024

Thông tin gói thầu mua sắm thuốc Tân dược


Thông tin gói thầu mua sắm Vật dụng thông thường

25/06/2024

Thông tin gói thầu mua sắm Vật dụng thông thường


Biên bản xét chọn giá cung cấp VPP T7/2024 - T12/2024

24/06/2024

Biên bản xét chọn giá cung cấp VPP T7/2024 - T12/2024


Thông tin Gói thầu In Phôi bằng tốt nghiệp năm 2024

19/06/2024

Thông tin Gói thầu In Phôi bằng tốt nghiệp năm 2024


Thông tin gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ

18/06/2024

Thông tin gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ


Thông Báo Chào Giá - VPP Từ T7/2024 - T12/2024

17/06/2024

Thông Báo Chào Giá - VPP Từ T7/2024 - T12/2024