Chung tay xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo

04/04/2024

Thời gian qua, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Đồng Tháp tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức y tế, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn về khoa học sức khỏe, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe của người dân trong và ngoài tỉnh. Trong suốt quá trình phát triển, lãnh đạo nhà trường luôn coi con người là vốn quý nhất, là mục tiêu, là động lực của sự phát triển. Quan điểm trên được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp, định hướng cụ thể trong hoạt động giảng dạy và thực hiện trách nhiệm chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Học sinh, sinh viên (HS,SV) của nhà trường vừa tích cực học tập vận dụng lý thuyết gắn với thực hành (thực tập tại các trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện, nhà thuốc, quầy thuốc, công ty dược phẩm...), vừa năng động tham gia hoạt động phong trào rèn luyện kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu hội nhập cùng sinh viên quốc tế (Pháp, Campuchia, Lào) đang học tập tại trường.

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp và Sở Y tế ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho nhân lực ngành y tế theo nhu cầu của Sở Y tế

Ngoài ra, Trường CĐYT Đồng Tháp quan tâm đào tạo nhân viên y tế có trách nhiệm, y đức, các kỹ năng thực hành, giao tiếp người bệnh... Đây là những yếu tố trung tâm, trọng điểm trong vấn đề xây dựng các hệ giá trị cốt lõi làm mục tiêu cho quá trình xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam và con người Đất Sen hồng. Trong đó, chú trọng việc giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo; truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... cùng chung tay xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Trường CĐYT Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, trong đó có Nghị quyết số 06 về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Qua đó, góp phần xây dựng chuẩn mực con người Đồng Tháp nói riêng phát triển toàn diện, nghĩa tình, năng động, sáng tạo hướng đến chân - thiện - mỹ, gắn với bộ nhận diện văn hóa đặc trưng, hình tượng giá trị biểu trưng của hoa Sen.

Nhà trường cũng đã ban hành kế hoạch về thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng trong mỗi năm học tạo sự chuyển biến căn bản của HS,SV về đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển toàn diện, tự hào dân tộc, có ý thức tuân thủ pháp luật. Cùng với đó, có sức khỏe, tri thức, năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu cách mạng của đất nước và của tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh mới.

Nhà trường lồng ghép triển khai tuyên truyền nội dung hướng đến chuẩn mực con người Việt Nam, con người Đồng Tháp bằng nhiều hình thức phong phú như: thông qua tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa, các buổi họp giao ban, buổi đối thoại ban cán sự lớp, họp giáo viên chủ nhiệm, sinh hoạt chuyên đề của Đoàn Thanh niên nhà trường... Đã có 100% HS,SV là đoàn viên, thanh niên tham gia học tập tại trường được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng mềm.

Mỗi năm học, Trường CĐYT Đồng Tháp đều xây dựng kế hoạch đối thoại với thanh niên, HS,SV xoay quanh các nội dung như: việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; công tác giáo dục định hướng các hệ giá trị, chuẩn mực con người trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho HS,SV toàn trường. Đoàn Thanh niên Trường CĐYT Đồng Tháp đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên qua các cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tổ chức các hoạt động về nguồn đến với địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ... Đặc biệt, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện của trường luôn tích cực tham gia các hoạt động như: hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi, khám sức khỏe miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, vệ sinh môi trường trong và ngoài địa bàn TP Cao Lãnh. Qua đó, phát huy tinh thần “Tự hào công dân Đất Sen hồng”, khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

 

 

 

Nguồn: Báo Đồng Tháp