Phòng Quan hệ Doanh nghiệp – Việc làm

17/05/2024

Thông tin chung:

Tên phòng: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp – Việc làm

Số điện thoại liên hệ: 02773. 851. 886

Email: phongqhdnvl@cdytdt.edu.vn

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: CN. Đặng Nguyễn Lâm

Chức năng - Nhiệm vụ:
- Xây dựng mối quan hệ hợp tác và quan hệ khách hàng hai chiều với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; công tác gắn nhà trường với các doanh nghiệp và đơn vị khác; những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập - nghiên cứu của học sinh sinh viên.
- Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý công tác hướng nghiệp, định hướng, giới thiệu việc làm cho sinh viên và thống kê việc làm của sinh viên phục vụ định hướng công tác đào tạo của Nhà trường.
- Tổ chức và quản lý công tác đào tạo các lớp ngắn hạn: Chăm sóc sắc đẹp, Xoa bóp bấm huyệt, Chăm sóc người cao tuổi.
- Quản lý và điều hành hoạt động của Đơn vị/Trung tâm đào tạo thực hành chăm sóc người cao tuổi; Đơn vị/Trung tâm Chăm sóc da; Phòng khám Y học cổ truyền.
- Quản lý, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe tại nhà; Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; Phòng khám Y học cổ truyền.
- Chủ động và chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tổ chức, thực hiện các hoạt động phong trào văn thể mỹ nhằm nâng cao hiệu quả quan hệ doanh nghiệp, việc làm cho sinh viên.
- Sử dụng, đề xuất sửa chửa, mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, cơ sở vật chất trực thuộc quyền quản lý. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.