THÔNG BÁO MỚI

 Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, TCCN hệ chính quy đợt 2 năm 2017
 8/3/2017 6:12:45 PM

 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Cao đẳng liên thông hình thức VLVH năm 2017
 6/29/2017 4:58:57 PM

 Thông báo mở các lớp đào tạo ngắn hạn năm 2017
 5/31/2017 2:39:57 PM

 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2017
 4/28/2017 1:50:37 PM

 Thông báo bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ Cao đẳng hệ liên thông hình thức VLVH năm 2017
 4/18/2017 8:47:08 PM

 Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, TCCN hệ chính quy năm 2017
 4/12/2017 7:38:39 PM

 Thông báo thời gian tổ chức ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học ngành Điều dưỡng năm 2017
 3/10/2017 3:32:47 AM

 Thông báo thời gian tổ chức ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học ngành Xét nghiệm Y học năm 2017
 3/10/2017 3:29:33 AM

 Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, TCCN hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2017
 3/10/2017 3:25:33 AM

 Thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2017
 3/10/2017 3:20:22 AM

 Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017
 2/16/2017 2:20:41 AM

 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển TCCN đợt cuối năm 2016
 10/21/2016 2:36:27 AM

 Thông báo điều chỉnh, bổ sung về tuyển sinh Y sỹ chuyển đổi từ Điều dưỡng, Hộ sinh năm 2016
 10/11/2016 12:52:40 AM

 Thông báo xét tuyển Cao đẳng, TCCN hệ chính quy đợt cuối năm 2016
 10/2/2016 11:57:49 PM

 Thông báo tuyển sinh Y sỹ chuyển đổi từ Điều dưỡng, Hộ sinh năm 2016
 10/2/2016 11:54:18 PM

 Thông báo xét tuyển Cao đẳng, TCCN hệ chính quy đợt 3 năm 2016
 9/17/2016 6:30:38 PM

 Thông báo danh sách kết quả điểm thi cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2016
 9/9/2016 5:27:43 AM

 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Cao đẳng liên thông hình thức VLVH năm 2016
 9/8/2016 9:23:53 PM

 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Cao đẳng chính quy đợt xét tuyển NVBS đợt 1 năm 2016
 9/1/2016 9:24:17 PM

 Thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016
 9/1/2016 9:17:53 PM

HỎI ĐÁP TUYỂN SINH

Thông tin câu hỏi