Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin học

Tên đơn vị: Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin học- Điện thoại: 02773.851.885- Email: trungtamnnth@cdytdt.edu.vn- Đia chỉ: Khu D (7 tầng), Trường Cao đẳng Y Tế Đồng ThápChức năng- Nhiệm vụ:- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp là đơn vị ... Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn