»
Thông báo tuyển dụng viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023
Tin được đăng vào lúc 03h16' ngày 25 tháng 08 năm 2022

20220818-TB-TUENDUNG-2022-1.jpg
20220818-TB-TUENDUNG-2022-2.jpg
20220818-TB-TUENDUNG-2022-3.jpg
20220818-TB-TUENDUNG-2022-4.jpg
20220818-TB-TUENDUNG-2022-5.jpg
20220818-TB-TUENDUNG-2022-6.jpg
20220818-TB-TUENDUNG-2022-7.jpg

Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng: 20220818-PHU LUC TUYEN DUNG 2022.pdf
Phiếu đăng kí tuyển dụng: Phieu Dang Ky Tuyen dung.rar

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn