Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

24/06/2024

Quyết định số: 220/QĐ-CĐYT, ngày 24/6/2024 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức


Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức

12/06/2024

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức


Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 1

10/06/2024

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 1


Thông báo về việc thu học phí và mức chi đào tạo học kỳ II năm học 2023-2024

13/05/2024

Thông báo về việc thu học phí và mức chi đào tạo học kỳ II năm học 2023-2024


Thông báo chào giá

09/05/2024

Thông báo chào giá


Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024 (Đợt 2)

08/05/2024

Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024


Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

31/10/2023

Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức


Thông báo danh mục tài liệu ôn thi và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức

17/10/2023

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức


Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024

13/10/2023

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024


Thông báo tuyển dụng viên chức

12/09/2023

Thông báo tuyển dụng