»
Thông báo tổ chức dạy và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
Tin được đăng vào lúc 04h33' ngày 20 tháng 05 năm 2019
TRUNG TÂM NN - TH THÔNG BÁO

NGÀY KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN HỌC THỨ 7, CHỦ NHẬT: 24/05/2019
NGÀY THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN: 29/6/2019
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn