• education
 • Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp
 • Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp
 • Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp
 • Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp

THÀNH TỰU NHÀ TRƯỜNG

HUÂN CHƯƠNG

SINH VIÊN QUỐC TẾ

NGÀNH ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020 - TẦM NHÌN 2025

Trở thành Trường Cao đẳng Y tế đào tạo có chất lượng trong khu vực và tầm nhìn ASEAN. Đến 2020 phấn đấu trở thành Trường Đại học Kỹ thuật Y học hàng đầu khu vực...!

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

PHÒNG / KHOA / BỘ MÔN / TRUNG TÂM

0

PHÒNG

 • PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • PHÒNG THÔNG TIN - KHẢO THÍ

 • PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH QT

 • PHÒNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ KHOA HỌC

 • PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TTGD

0

KHOA/BỘ MÔN

 • KHOA Y

 • KHOA DƯỢC

 • KHOA XÉT NGHIỆM

 • KHOA CƠ BẢN CƠ SỞ - YTCC

 • KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

0

TRUNG TÂM

 • TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

 • TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 •  

 •  

 •  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

TIN TỨC SỰ KIỆN

Tin tổng hợp các hoạt động và sự kiện nổi bật tháng 03 năm 2017
Tin tổng hợp các hoạt động và sự kiện nổi bật tháng 03 năm 2017
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
4/5/2017 12:20:34 AM
...
Ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Hsing Wu, Đài Loan
Ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Hsing Wu, Đài Loan
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
3/21/2017 12:13:43 AM
...
Chương trình trải nghiệm một ngày làm sinh viên Trường Y
Chương trình trải nghiệm một ngày làm sinh viên Trường Y
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
3/21/2017 12:03:25 AM
...
Ngày hội giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia - Lào - Nhật Bản - Pháp
Ngày hội giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia - Lào - Nhật Bản - Pháp
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
3/20/2017 11:50:16 PM
...