• education
 • Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp
 • Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp
 • Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp
 • Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp

THÀNH TỰU NHÀ TRƯỜNG

HUÂN CHƯƠNG

SINH VIÊN QUỐC TẾ

NGÀNH ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo xét tuyển Cao đẳng, TCCN hệ chính quy đợt cuối năm 2016
Trường CĐYT Đồng Tháp
10/2/2016 11:57:49 PM
Thông báo tuyển sinh Y sỹ chuyển đổi từ Điều dưỡng, Hộ sinh năm 2016
Trường CĐYT Đồng Tháp
10/2/2016 11:54:18 PM

CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020 - TẦM NHÌN 2025

Trở thành Trường Cao đẳng Y tế đào tạo có chất lượng trong khu vực và tầm nhìn ASEAN. Đến 2020 phấn đấu trở thành Trường Đại học Kỹ thuật Y học hàng đầu khu vực...!

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

PHÒNG / KHOA / BỘ MÔN / TRUNG TÂM

0

PHÒNG

 • PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • PHÒNG THÔNG TIN - KHẢO THÍ

 • PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH QT

 • PHÒNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ KHOA HỌC

 • PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TTGD

0

KHOA/BỘ MÔN

 • KHOA Y

 • KHOA DƯỢC

 • KHOA NGHIỆM

 • KHOA CƠ BẢN CƠ SỞ - YTCC

 • KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

0

TRUNG TÂM

 • TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

 • TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 •  

 •  

 •  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

TIN TỨC SỰ KIỆN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Ý KIẾN TỪ CHUYÊN GIA

FULLNAME
CV
ý kiến chuyên gia
FULLNAME
CV
ý kiến chuyên gia
FULLNAME
CV
ý kiến chuyên gia
FULLNAME
CV
ý kiến chuyên gia