Phòng Công tác sinh viên

Chức năng- Nhiệm vụ:a) Công tác chính trị:   - Lập kế họach và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho học sinh, sinh viên.  - Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác ... Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn