»
Thông báo kết quả rà soát viên chức, người lao động đến từ (hoặc đi qua), trở về từ Đà Nẵng (từ sau ngày 18/07/2020)
Tin được đăng vào lúc 04h57' ngày 31 tháng 07 năm 2020
20200731-TB-42.jpg
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn