»
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025"
Tin được đăng vào lúc 10h39' ngày 01 tháng 04 năm 2020
20200401-ke-hoach-16-1.jpg
20200401-ke-hoach-16-2.jpg
20200401-ke-hoach-16-3.jpg
20200401-ke-hoach-16-4.jpg
20200401-ke-hoach-16-5.jpg

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn