Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy và liên thông Đợt 2 năm 2020

Phiếu đăng ký Cao đẳng chính quy  20201030-CDCQ-PHIEUDKXETTUYEN.pdfPhiếu đăng ký Cao đẳng liên thông  20200422-PHIEU-DKXT-LT.pdf... Chi tiết
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHĂM SÓC SẮC ĐEP: 20200915-PHIEU DK LOP CS SAC DEP.pdfPHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP XOA BÓP, BẤM HUYỆT: 20200915-PHIEU DK LOP BAM HUYET.pdfPHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP CSSK NGƯỜI CAO TUỔI: 20200915-PHIEU DK CSSK NCT.pdf... Chi tiết
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn năm 2020 (Đợt 2)

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHĂM SÓC SẮC ĐEP: 20200915-PHIEU DK LOP CS SAC DEP.pdfPHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP XOA BÓP, BẤM HUYỆT: 20200915-PHIEU DK LOP BAM HUYET.pdfPHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP CSSK NGƯỜI CAO TUỔI: 20200915-PHIEU DK CSSK NCT.pdf... Chi tiết
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ: 20200915-PHIEU DK HOC LOP NGAN HAN.pdf... Chi tiết
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ Chính quy Đợt 2, năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: 20200831_CDCQ_PHIEUDKXETTUYEN.pdf... Chi tiết
1
2
3
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn