»
Thông báo tuyển chọn Điều dưỡng viên học tập và làm việc tại CHLB Đức Khóa 5
Tin được đăng vào lúc 03h38' ngày 15 tháng 01 năm 2019
img10.jpg
img12.jpg
img14.jpg
img16.jpg
img18.jpg

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn