»
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Tin được đăng vào lúc 03h06' ngày 11 tháng 12 năm 2018
BV-CTUMP-1.jpg
BV-CTUMP-2.jpg
BV-CTUMP-3.jpg
BV-CTUMP-4.jpg
BV-CTUMP-5.jpg
BV-CTUMP-6.jpg
BV-CTUMP-7.jpg
BV-CTUMP-8.jpg
BV-CTUMP-9.jpg
BV-CTUMP-10.jpg
BV-CTUMP-11.jpg
BV-CTUMP-12.jpg
BV-CTUMP-13.jpg
BV-CTUMP-14.jpg

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn