VIỆC LÀM

Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại các bệnh viện của Cộng hòa liên bang Đức - khóa II