TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, TCCN hệ chính quy năm 2017

TẢI VỀ PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP

Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng hệ chính quy năm 2017<<Mẫu 1>>

Phiếu đăng ký xét tuyển TCCN hệ chính quy năm 2017<<Mẫu 2>>