TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017

Bìa hồ sơ tuyển sinh chương trình đào tạo liên thông<<Mẫu 1>>

Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo liên thông<<Mẫu 2>>