TUYỂN SINH

Thông báo xét tuyển Cao đẳng, TCCN hệ chính quy đợt cuối năm 2016


Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2016 <<Mẫu 1>>

Phiếu đăng ký xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016<<Mẫu 2>>

Phiếu đăng ký xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp VB2 năm 2016<<Mẫu 3>>