TUYỂN SINH

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2016

Phiếu ĐKXT_ dành cho thí sinh ĐKXT theo phương thức 1 <<Mẫu 1>>
Phiếu ĐKXT_ dành cho thí sinh ĐKXT theo phương thức 2 <<Mẫu 2>>