GIỚI THIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Thư viện trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp được thành lập ngay từ những năm đầu thành lập nhà trường, cho đến nay thư viện trường đã có một bề dày 40 năm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tham khảo của giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.

CHỨC NĂNG

Thư viện có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong Thư viện.

NHIỆM VỤ

- Thư viện có nhiệm vụ nghiên cứu, thu thập, xử lý và tổ chức cung cấp thông tin, tư liệu trong và ngoài nước phục vụ các lĩnh vực hoạt động của trường.
- Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý và phục vụ tài liệu có hiệu quả. Thu nhận các ấn phẩm do trường xuất bản hoặc mua từ các nguồn kinh phí khác nhau.
- Xây dựng hệ thống tra cứu tìm thông tin thích hợp.Thiết lập mạng lưới tìm kiếm và truy cập thông tin tự động hóa. Xây dựng các cơ sở dữ liệu đặc thù của trường phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu, quản lý của nhà trường.
- Tổ chức cho toàn thể bạn đọc trong trường khai thác, sử dụng thuận lợi, hiệu quả nguồn lực thông tin, vốn tài liệu của Thư viện và các nguồn tin bên ngoài.
- Hướng dẫn bạn đọc tra cứu tìm kiếm, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn thông tin trong Thư viện phù hợp quy định của trường và pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.
Thư viện gồm phòng đọc và phòng mượn
Vốn tài liệu của thư viện gồm hơn 5.000 bản sách và 200 tài liệu điện tử. Bên cạnh đó còn có các nguồn tài điện tử từ hơn 20 Website y khoa trong nước và nước ngoài, trên 100 CD-ROM các loại, có 20 tên báo và tạp chí chuyên ngành.
Ngoài ra thư viện trường còn trang bị các máy vi tính nối mạng Internet, hệ thống wifi miễn phí để sinh viên tìm kiếm tài liệu phục vụ cho học tập.

Với sự phong phú về tài liệu, không gian thoáng mát, yên tĩnh,... thư viện trường là điểm đến thường xuyên của sinh viên, giảng viên/ nhân viên trường.

Thư viện CĐYT Đồng Tháp