THÔNG BÁO

Thông báo về việc Họp ban chấp hành mở rộng

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

     BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐYT ĐT                   Đồng Tháp, ngày 09 tháng 9 năm 2011

                             * * *                                 

THÔNG BÁO

“V/v họp ban chấp hành mở rộng”

BCH Đoàn Trường thông báo Mời họp các thành viên cụ thể như sau:

§         Các thành viên trong BCH đoàn trường.

§         Bí thư chi đoàn các lớp YS khóa 2009, 2010 và khóa 2011.

            Nội Dung

§         Triển khai các nội dung về công tác đoàn và các hoạt động của Đoàn trường năm học 2011 -2012.

§         Mỗi chi đoàn lớp khoá 2011 chuẩn bị nội dung báo cáo gồm: Biên bản họp lớp bầu ban chấp hành chi đoàn lớp, Số lượng đoàn viên, thanh niên, đoàn viên làm lại thẻ đoàn, sổ đoàn… kèm theo các nội dung khác của Chi đoàn…

§         Các chi đoàn khoá 2010 chuẩn bị nội dung báo cáo về việc đại hội chi đoàn, đoàn phí, biên bản xét đoàn viên ưu tú học đối tượng đảng, danh sách đề nghị kết nạp các thanh niên đủ tiêu chuẩn kết nạp vào đoàn, nhận xét sổ đoàn cho các đoàn viên hoàn thành chưa?…….

                        Thời gian: 15 giờ, ngày 14 tháng 9 năm 2011

                        Địa điểm: Tại Hội trường lầu 2 khu hành chánh.

            Đề nghị tất cả các Đ/c đến Họp chuẩn bị đầy đủ nội dung và tập trung đúng giờ góp phần cho buổi họp đạt hiệu quả.

 

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký

Trần Thị Mộng Thu