THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi các lớp chứng chỉ Tin học; Ngoại ngữ A, B năm 2016