8/13/2017 4:29:55 PM

Lịch tuần thứ 51: từ 14/08/2017 đến 20/08/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN 51

Tuần thứ 51 Từ 14/08/2017 đến 20/08/2017


LỊCH TUẦN 51

NGÀY

NỘI DUNG

T.GIAN

Đ.ĐIỂM

THÀNH PHẦN

P.TRÁCH

BGH

G.CHÚ

THỨ HAI

14/08/17

- Tập huấn về Y Đức - Y nghiệp.

08.00h

HT 500

 

 

Bs Cừu

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BA

15/08/17

- Bế mạc lớp SPYH.

16.30h

HT 1.2.C

 

Ths Hoà

Ths Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

16/08/17

 

 

 

 

 

 

 

- Đưa đoàn đi công tác.

17.00h

TSN

 

Ths Vinh

Bs Cừu

TX Linh

THỨ NĂM

17/08/17

- Đi công tác.

04 ngày

KH

 

Ths Vinh

Bs Cừu

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

18/08/17

- Dự Hội nghị về thiết bị Y tế.

 

TPHCM

- Ks Luận.

Ds Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

19/08/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

20/08/17

 

 

 

 

 

 

 

- Đón đoàn công tác.

17.00h

TSN

 

Ths Vinh

Bs Cừu

TX Linh

Các tin Khác

 Lịch tuần thứ 51: từ 14/08/2017 đến 20/08/2017 13-08-2017 16:29:55

 Lịch tuần thứ 50: từ 07/08/2017 đến 13/08/2017 07-08-2017 13:24:47

 Lịch tuần thứ 49: từ 31/07/2017 đến 06/08/2017 30-07-2017 19:43:06

 Lịch tuần thứ 48: từ 24/07/2017 đến 30/07/2017 23-07-2017 17:37:03

 Lịch tuần thứ 47: từ 17/07/2017 đến 23/07/2017 16-07-2017 14:22:50

 Lịch tuần thứ 46: từ 10/07/2017 đến 16/07/2017 10-07-2017 12:36:18

 Lịch tuần thứ 45: từ 03/07/2017 đến 09/07/2017 02-07-2017 20:19:17

 Lịch tuần thứ 44: từ 26/06/2017 đến 02/07/2017 25-06-2017 20:05:30

 Lịch tuần thứ 43: từ 19/06/2017 đến 25/06/2017 18-06-2017 18:59:29

 Lịch tuần thứ 42: từ 12/06/2017 đến 18/06/2017 11-06-2017 16:55:36

 Lịch tuần thứ 41: từ 05/06/2017 đến 11/06/2017 04-06-2017 13:33:23

 Lịch tuần thứ 40: từ 29/05/2017 đến 04/06/2017 28-05-2017 16:47:49

 Lịch tuần thứ 39: từ 22/05/2017 đến 28/05/2017 21-05-2017 22:21:17

 Lịch tuần thứ 38: từ 15/05/2017 đến 21/05/2017 15-05-2017 19:17:59

 Lịch tuần thứ 37: từ 08/05/2017 đến 14/05/2017 08-05-2017 19:33:20

 Lịch tuần thứ 36: từ 01/05/2017 đến 07/05/2017 03-05-2017 13:48:16

 Lịch tuần thứ 35: từ 24/04/2017 đến 02/05/2017 23-04-2017 01:36:22

 Lịch tuần thứ 34: từ 17/04/2017 đến 23/04/2017 16-04-2017 07:10:56

 Lịch tuần thứ 33: từ 10/04/2017 đến 16/04/2017 09-04-2017 07:00:45

 Lịch tuần thứ 32: từ 03/04/2017 đến 09/04/2017 02-04-2017 16:22:52

 Lịch tuần thứ 31: từ 27/03/2017 đến 02/04/2017 26-03-2017 07:14:54

 Lịch tuần thứ 30: từ 20/03/2017 đến 26/03/2017 19-03-2017 09:13:31

 Lịch tuần thứ 29: từ 13/03/2017 đến 19/03/2017 12-03-2017 21:06:24

 Lịch tuần thứ 28: từ 06/03/2017 đến 12/03/2017 05-03-2017 06:39:59

 Lịch tuần thứ 26 - 27: từ 20/02/2017 đến 05/03/2017 19-02-2017 04:19:16

 Lịch tuần thứ 25: từ 13/02/2017 đến 19/02/2017 11-02-2017 23:14:51

 Lịch tuần thứ 24: từ 06/02/2017 đến 12/02/2017 05-02-2017 15:51:56

 Lịch tuần thứ 21: từ 16/01/2017 đến 22/01/2017 15-01-2017 09:06:08

 Lịch tuần thứ 20: từ 09/01/2017 đến 15/01/2017 07-01-2017 20:05:00

 Lịch tuần thứ 19: từ 02/01/2017 đến 08/01/2017 02-01-2017 07:52:58

 Lịch tuần thứ 18: từ 26/12/2016 đến 01/01/2017 25-12-2016 07:40:36

 Lịch tuần thứ 17: từ 19/12/2016 đến 25/12/2016 18-12-2016 06:56:04

 Lịch tuần thứ 16: từ 12/12/2016 đến 18/12/2016 11-12-2016 16:04:29

 Lịch tuần thứ 15: từ 05/12/2016 đến 11/12/2016 04-12-2016 16:47:28

 Lịch tuần thứ 14: từ 28/11/2016 đến 04/12/2016 27-11-2016 16:43:51

 Lịch tuần thứ 13: từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 19-11-2016 02:50:21

 Lịch tuần thứ 12: từ 14/11/2016 đến 20/11/2016 13-11-2016 08:04:49

 Lịch tuần thứ 11: từ 07/11/2016 đến 13/11/2016 06-11-2016 17:11:28

 Lịch tuần thứ 10: từ 31/10/2016 đến 06/11/2016 30-10-2016 05:11:03

 Lịch tuần thứ 09: từ 24/10/2016 đến 30/10/2016 22-10-2016 05:40:22

 Lịch tuần thứ 08: từ 17/10/2016 đến 23/10/2016 16-10-2016 20:36:31

 Lịch tuần thứ 07: từ 10/10/2016 đến 16/10/2016 09-10-2016 17:51:50

 Lịch tuần thứ 06: từ 03/10/2016 đến 09/10/2016 01-10-2016 19:32:44

 Lịch tuần thứ 05: từ 26/09/2016 đến 02/10/2016 24-09-2016 07:09:52

 Lịch tuần thứ 04: từ 19/09/2016 đến 25/09/2016 17-09-2016 23:52:36