HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TRANG TIN NHÀ TRƯỜNG

Lịch tuần thứ 17: từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN 17

Tuần thứ 17 Từ 18/12/2017 đến 24/12/2017


NGÀY

NỘI DUNG

T.GIAN

Đ.ĐIỂM

THÀNH PHẦN

P.TRÁCH

BGH

G.CHÚ

THỨ HAI

18/12/17

- Họp nhóm hỗ trợ Hội nghị xúc tiến đầu tư.

07.30h

UB tỉnh

- Ths Uyên, Ths Dương, Cn Lâm, Cn Danh, Cn Tiên.

Ths Uyên

Ths Hưng

Ds Ngọc

UB tỉnh mời

- Họp giao ban.

13.30h

HC1

- Thành phần giao ban.

Ds Sơn

BGH

 

THỨ BA

19/12/17

- Dự HN xúc tiến đầu tư tỉnh.

07.30h

NVHLĐ

- Nhóm hỗ trợ.

Ths Uyên

Ths Hưng

Ds Ngọc

 

- Làm việc với P. Tài chính.

09.00h

P.HT

 

 

Bs Cừu

 

THỨ TƯ

20/12/17

- Lễ truy tặng BMVNAH.

07.30h

CA tỉnh

 

 

Ths Hưng

UB tỉnh mời

- Tổng kết Hội YTCC.

08.00h

2.7D

 

Cn Lâm

Bs Cừu

 

- Làm việc với TW Hội YTCC.

14.00h

HC1

- TW Hội: Gs Anh, Hoàng, Hà.

- Tỉnh Hội: Bs Hương.

- Bs Cường, Bs Ê.

- Nhóm nồng cốt.

Ths Vinh

Bs Cừu

 

THỨ NĂM

21/12/17

- Mô hình NCT Thanh Bình.

04 ngày

TB

- Nhóm nồng cốt (theo sự phân công).

Ths Vinh

Bs Cừu

 

- Dự HN tuyển sinh ĐH Minh Tân.

14.00h

UB tỉnh

 

Ths Luận

Ds Ngọc

 

- Dự tập huấn HPET1.

03 ngày

Đà Lạt

 

Ths Hoà

Bs Chí

 

BYT mời

THỨ SÁU

22/12/17

- TK chiến lược cán bộ (dự kiến).

13.30h

CA tỉnh

 

 

 

 

- Dự TK ngành LĐTBXH.

14.00h

UB tỉnh

 

 

Bs Cừu

 

THỨ BẢY

23/12/17

- Tổng kết công tác XD Đảng.

08.00h

2.7D

- Đại diện Đảng uỷ khối.

- Tất cả Đảng viên.

Cn Trường

Bs Cừu

Ths Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

24/12/17