HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TRANG TIN NHÀ TRƯỜNG

Lịch tuần thứ 08: từ 16/10/2017 đến 22/10/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN 08

Tuần thứ 08 Từ 16/10/2017 đến 22/10/2017NGÀY

NỘI DUNG

T.GIAN

Đ.ĐIỂM

THÀNH PHẦN

P.TRÁCH

BGH

G.CHÚ

THỨ HAI

16/10/17

- Đi công tác.

04 ngày

Theo KH

 

Ths Vinh

Ths Hưng

 

- Giao ban.

13.30h

HC1

- Thành phần giao ban.

Ds Sơn

BGH

 

THỨ BA

17/10/17

 

 

 

 

 

 

 

- Làm việc với CĐCS và ĐTN.

13.30h

HC1

- Công đoàn cơ sở.

- Đoàn thanh niên.

Ds Ngọc

Ks Hằng

BCH

Đảng uỷ

 

THỨ TƯ

18/10/17

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc về công tác Tài chính:

- HD Tài chính Đảng uỷ.

- Thẩm định vượt giờ 2016-2017.

15.00h

P.HT

- BT 03 Chi bộ.

- Ths Hoà.

Cn Dũng

Bs Cừu

 

THỨ NĂM

19/10/17

- Dự Lễ khai giảng CĐCĐ.

07.30h

CĐCĐ

 

 

Bs Cừu

 

- Họp mặt PNVN.

09.00h

TPSĐ

 

 

Ds Ngọc

 

THỨ SÁU

20/10/17

- Lễ Tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và trao học bổng BMC.

08.00h

HT500

- Các lớp SV Tốt nghiệp.

- GVCN, Khoa, Phòng.

Ths Hoà

Ks Hằng

BGH

 

- Hội thảo của MTTQ Việt Nam về phòng chống TH Thuốc lá.

08.00h

HT 2.7D

 

Ds Sơn

Bs Cừu

 

THỨ BẢY

21/10/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

22/10/17