»
Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Tin được đăng vào lúc 02h46' ngày 03 tháng 06 năm 2022
21022022 TBCS NN6B.jpg
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn