»
Thông báo chiêu sinh các lớp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản khóa 16
Tin được đăng vào lúc 03h25' ngày 01 tháng 03 năm 2021
01032021TBCSTH1.jpg01032021TBCSTH2.jpg
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn