Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học

Tên đơn vị: Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học- Điện thoại: 02773.853.750- Email: phongdaotao@cdytdt.edu.vn- Đia chỉ: Khu Hành Chánh 1, Trường Cao đẳng Y Tế Đồng ThápChức năng- Nhiệm vụ:1. Về Công tác đào tạo:- Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào ... Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn