Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học

Tên đơn vị: Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học- Điện thoại: 02773.877.592- Email: khoadieuduong@cdytdt.edu.vn- Đia chỉ: Khu Hành Chánh 2, Trường Cao đẳng Y Tế Đồng ThápChức năng- Nhiệm vụ:1. Đào tạo- Đào tạo chuyên ngành điều dưỡng trình độ trung học và ... Chi tiết
Khoa Cơ Bản - Cơ Sở

Tên đơn vị: Khoa Cơ Bản - Cơ Sở- Điện thoại: 02773.877.591- Email: khoacoban@cdytdt.edu.vn- Đia chỉ: Khu D (7 tầng), Trường Cao đẳng Y Tế Đồng ThápChức năng- Nhiệm vụ:1. Đào tạo - Nghiên cứu và giảng dạy các môn y học cơ sở (ngoại ngữ, tin học, giáo dục ... Chi tiết
Khoa Dược

Tên đơn vị: Khoa Dược- Điện thoại: 02773.877.593- Email: khoaduoc@cdytdt.edu.vn- Đia chỉ: Khu D (7 tầng), Trường Cao đẳng Y Tế Đồng ThápChức năng- Nhiệm vụ:1. Đào tạo- Nghiên cứu và giảng dạy các môn cơ sở Dược (Hóa phân tích, Thực vật dược, Viết và đọc ... Chi tiết
Khoa Y

Tên đơn vị: Khoa Y- Điện thoại: 02773.877.594- Email: khoay@cdytdt.edu.vn- Đia chỉ: Khu Hành Chánh 2, Trường Cao đẳng Y Tế Đồng ThápChức năng- Nhiệm vụ:1. Đào tạo- Nghiên cứu và giảng dạy các môn y học cơ sở (giải phẩu sinh lý, sinh lý bệnh, dược lý)- ... Chi tiết
Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học

Tên đơn vị: Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học- Điện thoại: 02773.853.750- Email: phongdaotao@cdytdt.edu.vn- Đia chỉ: Khu Hành Chánh 1, Trường Cao đẳng Y Tế Đồng ThápChức năng- Nhiệm vụ:1. Về Công tác đào tạo:- Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào ... Chi tiết
Các chuyên mục khác:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn