»
Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và thay đổi thời gian tổ chức đấu giá dịch vụ Giữ xe
Tin được đăng vào lúc 08h36' ngày 30 tháng 08 năm 2021
20210831-THONGBAO-DVGIUXE.png
Thông báo số 48: 20210831-TB-48.pdf
Mẫu Đơn đăng kí: 20210817-dondaugia.pdf
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn