»
Thông báo về việc tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng dịch vụ Giữ xe
Tin được đăng vào lúc 09h53' ngày 17 tháng 08 năm 2021
20210817-TBDAUGIA1.png
20210817-TBDAUGIA2.png
Mẫu đơn đấu giá: 20210817-dondaugia.pdf
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn