»
Về việc phối hợp tư vấn tuyển sinh đào tạo liên thông ngành Dược từ trình độ cao đẳng lên đại học tại trường CĐYT Đồng Tháp năm 2021
Tin được đăng vào lúc 03h35' ngày 10 tháng 06 năm 2021
20210610-CV-UBND.png
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn