»
Thông báo tuyển dụng viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2022
Tin được đăng vào lúc 08h29' ngày 17 tháng 02 năm 2022
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn