»
Thông báo tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười năm 2021
Tin được đăng vào lúc 02h29' ngày 29 tháng 04 năm 2021
TM-1.jpg
TM-2.jpg
TM-3.jpg
TM-4.jpg
TM-5.jpg
TM-6.jpg
TM-7.jpg
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn