»
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Năm 2022
Tin được đăng vào lúc 11h34' ngày 25 tháng 02 năm 2022
20220224-chieu sinh-ngan han-2022-1.png
20220224-chieu sinh-ngan han-2022-2.png

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn