»
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn năm 2021
Tin được đăng vào lúc 02h37' ngày 13 tháng 01 năm 2021
20210112-THONG BAO-TUYEN SINH-LOP NGAN HAN-1.png
20210112-THONG BAO-TUYEN SINH-LOP NGAN HAN-2.png
Phiếu Đăng ký Xét tuyển:20210112-PHIEU XET TUYEN-LOP NGAN HAN.pdf
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn