Thông báo tuyển sinh Cao Đẳng Chính quy Đợt Tháng 11 - Năm 2021

Phiếu đăng kí xét tuyển:20210401-PHIEU-DKXT-CĐ-HINHQUY NAM 2021.pdf... Chi tiết
Thông báo tuyển sinh Cao Đẳng, Trung cấp Đợt Tháng 10 - Năm 2021

Phiếu đăng kí xét tuyển:20210401-PHIEU-DKXT-CĐ-HINHQUY NAM 2021.pdf20210308-PHIEU-DKDT-CAO DANG LIEN THONG NAM 2021.pdf20210308-PHIEU-DKXT-CĐ-VB2 NAM 2021.pdf... Chi tiết
Thông báo tuyển sinh Cao Đẳng, Trung cấp Đợt Tháng 9 - Năm 2021

Phiếu đăng kí xét tuyển: 20210401-PHIEU-DKXT-CĐ-HINHQUY NAM 2021.pdf20210308-PHIEU-DKXT-CĐ-VB2 NAM 2021.pdf20210308-PHIEU-DKDT-CAO DANG LIEN THONG NAM 2021.pdf... Chi tiết
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp Đợt 2 năm 2021

Phiếu đăng kí CĐ,TC chính quy: 20210308-PHIEU-DKXT-CĐ-TC CHINHQUY NAM 2021.pdfPhiếu đăng kí CĐLT: 20210308-PHIEU-DKDT-CAO DANG LIEN THONG NAM 2021.pdfPhiếu đăng kí CĐCQ: 20210401-PHIEU-DKXT-CĐ-HINHQUY NAM 2021.pdfPhiếu đăng kí ... Chi tiết
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp Đợt 1 năm 2021

Phiếu đăng kí CĐ,TC chính quy: 20210308-PHIEU-DKXT-CĐ-TC CHINHQUY NAM 2021.pdfPhiếu đăng kí CĐLT: 20210308-PHIEU-DKDT-CAO DANG LIEN THONG NAM 2021.pdfPhiếu đăng kí CĐCQ: 20210401-PHIEU-DKXT-CĐ-HINHQUY NAM 2021.pdfPhiếu đăng kí ... Chi tiết
1
2
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn