Công bố công khai Quyết toán năm 2021

Công bố công khai Quyết toán năm 2021... Chi tiết
Công khai nhà trường

- Quyết định Ban hành mức thu học phí đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên môn năm học 2022-2023.CYA QĐ 312 muc thu hoc phi dao tao ngan han-lien tuc-2022 - 2023.pdf - Quyết định Ban hành mức thu học phí năm học 2022-2023 đến năm ... Chi tiết
Công khai Tổ chức - Hành chánh, Quản trị

- Quy chế quản lý tài sản, mua sắm, sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất20220117-Quy che QLTS.pdf- Kế hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019 của Trường CĐYT Đồng Tháp(24) 07-10-2019 ke hoach 122.pdf- Kế hoạch thăng ... Chi tiết
Công khai Công tác Sinh viên

- Hướng dẫn miễn giảm Học phíHUONG DAN MIEN GIAM HOC PHI NH 2018-2019.pdf - Hướng dẫn trợ cấp xã hộiHUONG DAN TCXH 2018-2019.pdf - Quy định trang phục đối với Sinh viênQD TRANG PHUC DOI VOI SINH VIEN 2018-2019.pdf - Quy chế Học sinh - Sinh viênQD BAN ... Chi tiết
Công khai Tài chính Kế toán

- Quyết định về việc ban hành mức thu học phí và kinh phí đào tạo năm học 2019-2020Quyet Dinh 171-2019-2020.pdf- Quyết định về việc ban hành mức thu học phí và kinh phí đào tạo năm học 2018-2019Quyet Dinh 211-2018-2019.pdf- Quyết định về việc ban hành ... Chi tiết
1
2
Các chuyên mục khác:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn