»
»
Công khai nhà trường
Tin được đăng vào lúc 09h26' ngày 01 tháng 03 năm 2023
- Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài sản; mua sắm sử dụng, sửa chữa, bảo trì, tài sản công
- Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
- Quyết định Ban hành mức thu học phí đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên môn năm học 2022-2023.
- Quyết định Ban hành mức thu học phí năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.
- Quyết định Ban hành mức thu (học phí và mức chi đào tạo) người nước ngoài học tại Đồng Tháp (lưu học sinh) diện tự túc và sinh viên Việt Nam không được hỗ trợ mức chi đào tạo trình độ Cao đẳng và Trung cấp năm học 2022-2023.
- Biên bản kết thúc công khai nhà thầu thi công cải tạo khối hành chính 1, nhà bảo vệ, hàng rào (mặt chính).
- Công khai nhà thầu thi công cải tạo khối Hành chính 1, nhà bảo vệ, hàng rào (mặt chính)
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn