»
»
Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin học
Tin được đăng vào lúc 04h14' ngày 24 tháng 07 năm 2020
Tên đơn vị: Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin học
- Điện thoại: 02773.851.885
- Email: trungtamnnth@cdytdt.edu.vn
- Đia chỉ: Khu D (7 tầng), Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Tháp
Chức năng- Nhiệm vụ:
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp là đơn vị tương đương cấp phòng của trường Cao đẳng Y Tế Đồng Tháp, chức năng nhiệm vụ, thực hiện theo Quyết định số 218/QĐ-CĐYT ngày 29 tháng 7 năm 2015 về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp. 
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp là nơi tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo các hình thức tập trung, vừa làm vừa học, tự học có hướng dẫn, đào tạo từ xa v.v... đồng thời triển khai nghiên cứu ứng dụng về CNTT của Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp.
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn