»
»
Phòng Quan hệ Doanh nghiệp - Việc làm
Tin được đăng vào lúc 03h36' ngày 31 tháng 05 năm 2021
Tên đơn vị: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp - Việc làm
- Điện thoại: 02773.851.886
- Email: phongquanhedoanhnghiepvieclam@cdytdt.edu.vn
- Đia chỉ: Khu D (7 tầng), Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Tháp
Chức năng- Nhiệm vụ:

Phối hợp với các Trưởng đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động tư vấn việc làm; công tác gắn nhà trường với các đối tác, đơn vị sử dụng lao động và đơn vị khác; những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập - nghiên cứu khoa học của học sinh sinh viên.

Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đối tác, đơn vị sử dụng lao động  nhằm tìm các nguồn học bổng và tạo cơ hội tìm việc làm cho sinh viên.

Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt các chương trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển của Trường; 

Hỗ trợ sinh viên về tất cả các mặt như: dịch vụ phục vụ sinh viên, hỗ trợ thực hiện các chính sách và tìm các nguồn hỗ trợ sinh, giúp sinh viên tiếp cận các nguồn học bổng, các nguồn tài trợ; hướng nghiệp, tạo các cơ hội tìm kiếm việc làm…

Tổ chức khai thác các dịch vụ phục vụ sinh viên theo năng lực cung ứng của Trường;

Phối hợp Đoàn thanh niên và Hội sinh viên, các phòng khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn, thể, mỹ dành cho sinh viên;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động giới thiệu và hỗ trợ sinh viên tìm việc làm. 

Phối hợp với các đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh tổ chức các hoạt động tư vấn và hỗ trợ sinh viên thực hành nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp theo quy định.

Tổ chức các hội thảo, các lớp đào tạo, tư vấn về tâm lý, sức khỏe, đạo đức, lối sống,… trong sinh viên. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm; đào tạo và bồi dưỡng phát triển các kỹ năng khác nhằm trợ giúp sinh viên trong học tập, hướng nghiệp, giao tiếp và tìm kiếm việc làm với mục tiêu góp phần đào tạo toàn diện cho sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn