»
»
Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học
Tin được đăng vào lúc 10h27' ngày 17 tháng 07 năm 2020
Tên đơn vị: Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học
- Điện thoại: 02773.877.592
- Email: khoadieuduong@cdytdt.edu.vn
- Đia chỉ: Khu Hành Chánh 2, Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Tháp
Chức năng- Nhiệm vụ:
1. Đào tạo
- Đào tạo chuyên ngành điều dưỡng trình độ trung học và cao đẳng.
- Bồi dưỡng, đào tạo liên tục cho nhân viên y tế thôn bản.
- Nghiên cứu khoa học ứng dụng trong giảng dạy, chăm sóc và điều trị.
2. Hoạt động nghiên cứu khoa học
- Tham gia nhiều đề tài cấp cơ sở và phối hợp với Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
- Cử giảng viên đi tập huấn cập nhật kiến thức, đi hội thảo, hội nghị trong tỉnh, trong nước
- Tham gia tập huấn nghiên cứu khoa học của các tổ chức quốc tế (Canada, Pháp)
3. Ấn phẩm của khoa
- Tài liệu tham khảo về qui trình điều dưỡng, giáo trình/bài giảng cho đối tượng sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng.
3. Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế
- Hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như: Úc, Canada, Pháp… về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học mang lợi ích cho khoa và Nhà trường.
- Phối hợp tất cả các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh để học sinh có cơ hội thực hành, đặc biệt là thực hành ở cơ sở trước khi tốt nghiệp
- Phối hợp báo cáo hội nghị khoa học với các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh
 


Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn