Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học

1. Đào tạo- Đào tạo chuyên ngành điều dưỡng trình độ trung học và cao đẳng.- Bồi dưỡng, đào tạo liên tục cho nhân viên y tế thôn bản.- Nghiên cứu khoa học ứng dụng trong giảng dạy, chăm sóc và điều trị.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học- Tham gia nhiều đề ... Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn