Khoa Cơ Bản - Cơ Sở

1. Đào tạo - Nghiên cứu và giảng dạy các môn y học cơ sở (ngoại ngữ, tin học, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, giáo dục chính trị) - Nghiên cứu và giảng dạy các môn YHCT, QL&TCYT, ĐD cộng đồng, Y tế học đường, Bệnh truyền ... Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn