Khoa Y

1. Đào tạo- Nghiên cứu và giảng dạy các môn y học cơ sở (giải phẩu sinh lý, sinh lý bệnh, dược lý)- Nghiên cứu và giảng dạy các môn nội, ngoại, sản, nhi, nhiễm, chuyên ngành về dân số, các bệnh chuyên khoa da liễu, tai mũi họng, răng hàm mặt.- Nghiên cứu ... Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn