Khoa Dược

1. Đào tạo- Nghiên cứu và giảng dạy các môn cơ sở Dược (Hóa phân tích, Thực vật dược, Viết và đọc tên thuốc…)- Nghiên cứu và giảng dạy các môn chuyên ngành Dược (Hóa dược-dược lý, Kiểm nghiệm, Bào chế, Dược liệu, Quản lý dược, Bảo quản thuốc…).- Nghiên ... Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn